Johan Haanstra

Boer I

Sydswerd

Morra

Hemelumer Oldeferd

Terhorne

Folgeren

Spriens II

Johan Haanstra - Deinum

Deinum