Deinum

Johan Haanstra
Schilder

Johan Haanstra (1914-1991)

Titel schilderij

Deinum

Datering

1978/1979

Afmetingen

75 x 85

Overige informatie

Olieverf/linnen

Koos voor zijn schilderijen at random Friese plaatsnamen die hij uit het telefoonboek haalde. Het werk had niets uitstaande met de titel die hij er aan gaf. Doordat dichter Eppie Dam in 2020 gedichten schreef bij een aantal schilderijen van Haanstra (“Omstreken”, uitgegeven door ūtjouwerij De Ryp), ontstond er wel een relatie tussen schilderij en de titel ervan.

Johan Haanstra - Deinum
deinum frij nei jorn

fynsto dysels werom yn deinum
dan moatsto flein ha mei de guozzen

sweefd ha op de kleuren
lang ferburgen yn dyn geast

tichtslein de boeken oer foarm
(hoe oars hiesto sa fleane kind)

thús west ha yn alle hoeken
fan dyn tsjuster labyrint

deinum vrij naar jorn

vind jij jezelf terug in deinum
dan kwam je vliegend met de ganzen

zwevend op de kleuren
lang verborgen in je geest

de boeken dichtgeslagen over vorm
(hoe anders vloog je zo gezwind)

thuis geweest zijn in de hoeken
van je duister labyrint