Over Galerie LYTS

De Oorsprong

Galerie LYTS is gestart in 2018 en vindt haar oorsprong in een privé verzameling. Deze verzameling werd in de loop der jaren zo omvangrijk dat elders opslagruimte werd gezocht en gevonden in een leegstaand pand te Woudsend.

De naam LYTS

De verzameling bestond aanvankelijk vooral uit kleine schilderijen uit de eerste helft van de vorige eeuw, veelal voorzien van een fraaie vergulde lijst. De voorstellingen waren voornamelijk landschappen en bloemstillevens. “LYTS” refereert aan de geringe omvang van de schilderijen alsmede aan de gedachte dat ook de kleine beurs zich dergelijke schilderijen zou moeten kunnen veroorloven. Later werden vooral expressionistische werken aangekocht.

De galerie

De Galerie is gevestigd in een rijksmonumentaal pand, genaamd “De Bakkerij” aan de Midstrjitte 63 in het centrum van Woudsend. Het pand is gebouwd in 1805 en oorspronkelijk bestemd als winkel/woonhuis ten behoeve van een bakkerij annex bakkerswinkel. Daarna heeft het gediend als kantoor (dependance) van verzekeraar Fortis (later A.S.R. genaamd), die Woudsend Verzekeringen eind zestiger jaren van de vorige eeuw had overgenomen en tot 2012 aan de Iewâl gevestigd was.

Opening Galerie LYTS

Het initiatief

Het initiatief om een galerie te beginnen is mede ingegeven om de Midstrjitte, ooit een levendige winkelstraat met vele winkels (meerdere bakkers, slagers, groenteboeren enz.) en in de loop der tijd een woonstraat geworden, weer enigszins in oude glorie te herstellen. LYTS hoopt een bijdrage aan deze revitalisering te leveren opdat de (watersport)toeristen en dagjesmensen de weg naar de Midstrjitte beter zullen vinden. Omdat er in en rond Woudsend ook al twee andere galeries gevestigd zijn, wordt een bezoek aan Woudsend nog meer de moeite waard.

Expressionisme

LYTS wordt vooral geïnspireerd door expressionistische stromingen zoals bijvoorbeeld de Groninger Kunstkring de Ploeg, de Bergense school, Die Brücke en der blaue Reiter.

De collectie
“Kunst met een noordelijk tintje”

Brunet Riegstra - Bloemstilleven
Dirk Beintema - Fries landschap (Oudkerk gezien vanaf de Eggedyk
Over Galerie Lyts Woudsend

De eigen collectie van LYTS bevat vooral veel werk van Noordelijke schilders. Van de nog actieve schilders kunnen  onder andere genoemd worden Jentsje Popma, Ilse Brul, Dirk Beintema, Brunet Riegstra, Wim van der Veer, Hiske Wiersma, Jelle Hoogstra, Tolleke Wouda-Bijma. Ook bevat de collectie werken van onder andere Johan Dijkstra, George Martens, Jannes de Vries, Job Hansen, Gerrit Benner, Jan Freerks van der Bij, Jouke Wouda, Jan Costerus, Koos van Bruggen, Arie Zuidersma, André Idzerda, Andries van der Sloot, Bouke van der Sloot en Meinte Walta.

Exposities

LYTS zal jaarlijks gedurende het zomerseizoen een expositie organiseren van in Noord-Nederland werkzame schilders. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief!